top of page

Robust konstruktion och servicevänlig

Flebu's ljuddämpare kännetecknas av en särskilt robust konstruktion. Varje ljuddämpare beräknas, konstrueras och tillverkas utifrån varje enskild applikation och kundspecifikation.
Ljuddämparlösning och materialval baseras på ljudkrav, luft/gas flöde, tryck och temperatur.
Silencere.jpg
silencer-1.jpg
silencer-2.jpg

Ljuddämpare

bottom of page