top of page

Luftfläktar

Vi konstruerar och tillverkar ett brett spektrum av luftfläktar, t.ex. Primär, Sekundär och Tertiärluftsfläktar (FD),
Förbränningsluftfläktar, Fluidluftfläktar, Tätningsluftfläktar och kylfläktar.


Hjuldiameter upp till 3.500 mm.
Flödeskapacitet upp till 1.000.000 m³/h (med ett inlopp).
Tryckstegring upp till 30 kPa (med ett inlopp).
bottom of page