top of page

Kraft & Process Industri

  • Brett sortiment av produkter

    FLEBU's industriella fläktsortiment består av fläktar för både ren och stoftbelagda gaser; fläktar för hög koncentration av stoft, när material transporteras; fläktar för slitande eller klibbigt stoft; och fläktar för mycket frätande och varma gaser. De industriella fläktarna kan levereras för de mesta processer och installationer, inom segment som kraft, pappers och massa, stål, kemi, gjuterier, raffinaderier och cementanläggningar.  

 

  • Skräddarsydda med hög prestanda

    Våra skräddarsydda radialfläktar är konstruerade för tunga förhållanden och tillverkas enligt kundspecifikationer, och karakteriseras av hög tillgänglighet, hög verkningsgrad, låg ljudnivå och litet underhåll. En stor variation av arrangemangstyper, hjul och utloppsriktningar kan erbjudas.

We care for the environment_v2.jpg
bottom of page