top of page

Högtrycksfläktar

Flebu leverererar högtrycksfläktar för en rad applikationer.

 

En typisk tillämpning för högtrycksfläktar är inertgassystem. Inertgassystem används i gastankfartyg, LNG och LPG, tankfartyg avsedda för råolja eller raffinerade produkter och för offshorefartyg med lagring av olja och gas.

Avsikten är att säkerställa en hög säkerhetsnivå för fartyg för att förhindra att atmosfären i lasttankar eller bunkrar medför explosion.

 

Fläktarna är skräddarsydda med avseende på volymflöde, tryck, material, ytbehandling, utloppsriktning etc.

Material i statiska och dynamiska delar är enligt specifikationerna.

Fläktarna kan levereras i gnistfri version, värmeisolerad eller ljudisolerad.

 

Typiska högtrycksfläktar:

 

Rökgasfläktar

Flödeskapacitet upp till 30 000 m³/h, totaltryck upp till 30 kPa, med undertryck ned till -20 kPa och temperaturer upp till 400ºC. 

Belagd inuti med Jotun Chemflake eller Baltoflake beroende på systemtemperatur.

 

 

Enstegs Förbränningsluftfläktar

Flödeskapacitet upp till 30 000 m³/h, tryck upp till 30 kPa, temperaturer upp till 400ºC.

Luftfläktarna kan levereras med inloppsljuddämpare.

 

Tvåstegs Förbränningsluftfläktar

Högtrycksförbränningsluftfläktar för inertgassystem.

Flödeskapacitet upp till 30 000 m³/h, tryck upp till 71 kPa, temperaturer upp till 400ºC.

Luftfläktarna kan levereras med inloppsljuddämpare.

bottom of page