top of page

Lågtrycksfläktar

 Lågtrycksfläktar kan användas för ett brett spektrum av applikationer, till exempel rökgas, tätningsluft, förbränningsluft, avluftningsluft, ventilation etc.

 

Fläktarna är skräddarsydda med avseende på volymflöde, tryck, material, ytbehandling, utloppsriktning etc.

Material i statiska och dynamiska delar är enligt specifikationerna.

Fläktarna kan levereras i Ex -version, värme- och ljudisolerade.

 

 

Flödeskapacitet upp till 1 000 000 m³/h, tryck från 1,5 kPa, temperaturer upp till 500ºC.

GSM06377.jpg
bottom of page