top of page

Performance guaranteed
-sedan 1955

- Högkvalitativa radialfläktar

- ISO 9001 & 14001 certifierade

- Service & underhåll

Home: Welcome

Flebu produkter

Vi levererar skräddarsydda fläktar med hög kvalitet för alla ändamål - och vi tillhandahåller global service och underhåll

P1010142_v1.jpg

Vi levererar fläktar till ett brett utbud av industriella applikationer och kunder, från processanläggningar och gjuterier till kemianläggningar och raffinaderier. Vi har effektiva lösningar för transport och reglering av processluft, rök- och farliga gaser

Vi levererar fläktar till skeppsvarv och tillverkare av avancerade gas- och vätskehanteringssystem över hela världen. Sjöfartsbranschen är unik och kraven är alltid specifika. Vi arbetar för att säkerställa högkvalitativa produkter till våra kunder

Flebu erbjuder servicehjälp över hela världen. Vi har välutbildade och högt kvalificerade servicetekniker och samarbetspartners, som gör att vi med kort varsel kan hjälpa kunder över hela världen med deras fläktar och tillhörande utrustning

Home: Services
Home: Contact
bottom of page